Om Categi

Bostadsutvecklare med naturen som förebild

Vi förvärvar och utvecklar råmark, stycketomter och markområden till nya bostäder.
Vi skapar platser och hem där du och dina grannar vill leva och bo. Visionen är hållbara och prisvärda småhus, radhus och flerbostadshus på platser som främjar trivsel och trygghet.
Vill du sälja tomt? Categi identifierar och utvecklar råmark, stycketomter och markområden till nya bostäder.

Categi

Vår huvudsakliga verksamhet består av bostadsutveckling. Vi investerar i mark som vi sedan utvecklar till attraktiva bostäder. Som bostadsköpare ska du känna att du får mycket boende för pengarna och att din bostad är bygd med omsorg för dig och din familj. 
Categi består av flera bolag Categi Tower, Categi Entreprenad, Categi Villatomter och Categi Property. Moderbolaget är Categi Tower och ägs familjen Carlberg.