Hållbart

BYGGANDE

BYGGANDE

Vi fokuserar på att skapa hem och bostadsmiljöer som inte bara är ekonomiskt överkomliga för våra kunder utan också tar hänsyn till miljön och minskar vår klimatpåverkan.

Hållbarhet

KLIMATSMARTA LÖSNINGAR

Genom att aktivt arbeta med att minska energiförbrukningen, använda miljövänliga material och implementera smarta teknologier strävar vi efter att skapa bostäder som är både hållbara och energieffektiva. 

Gemenskap i kvarteret

Hållbarhet

Vårt engagemang för ett bättre klimat genomsyrar hela vår verksamhet, och vi strävar efter att vara en del av lösningen genom att minska vårt koldioxidavtryck och främja en mer hållbar livsstil.

Genom att kombinera hållbarhet, prisvärdhet och miljötänk i våra bostadsutvecklingsprojekt vill vi skapa en bättre framtid både för våra kunder och för miljön som helhet.

Trähus

En grönare framtid

En Grönare-Framtid

Att välja trähus är inte bara estetiskt tilltalande utan också ett klokt val för att minska koldioxidutsläppen. Genom att bygga med trä kan du bidra till en mer hållbar framtid och minska din miljöpåverkan.

Trä är en förnybar resurs som absorberar koldioxid under sin tillväxtfas, vilket innebär att trähus fungerar som en ”kolsänka”, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Dessutom kräver tillverkningen av träprodukter mindre energi jämfört med andra byggmaterial, vilket ytterligare minskar den totala miljöpåverkan.

Genom att välja trähus investerar du inte bara i en vacker och funktionell bostad utan också i en mer hållbar och miljövänlig framtid för kommande generationer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om fördelarna med att bygga ett trähus och hur du kan minska ditt koldioxidavtryck genom ditt val av byggmaterial.

Klimatpåverkan och energianvändning

STRÄVAN

Vi strävar efter att bygga cirkulärt vilket betyder att bygga hus på resurseffektiva sätt vilket vi gör genom att ställa höga krav på material, minska byggavfall, samordna transporter och använda energieffektiva byggmaskiner och arbetsmetoder, installera produkter med en låg energianvändning.

Redan på utvecklingsstadiet utförs systematiskt hållbarhetsstrategi hur vi kan reducera C02 på ett kostnadseffektivt sätt enligt rubrikerna 1-5. 

1. Produktion:

2. Transport:  

3. Byggnation:

4. Drift:  

5. Innovativa lösningar: